Možnosti omezení skládkování komunálních odpadů z obcí

Sdružení obcí Vysočiny a Kraj Vysočina uspořádaly 14. 10. 2021 další se série odborných seminářů pro obce. Hlavním tématem bylo zhodnocení možností omezení skládkování směsných a dalších vhodných druhů KO, a to jak z pohledu technologického řešení, tak z pohledu omezování produkce SKO v obcích.

Program semináře:

  • Legislativní rámec pro omezení skládkování
  • Stav skládek na území Kraje Vysočina
  • Zkušenosti se skládkovacím poplatkem a uplatněním slevy na poplatku pro obce
  • Možnosti snížení produkce SKO v kraji - příklady dobré praxe
  • Zajištění energetického využití odpadů v okolních krajích
  • Podmínky pro vybudování ZEVO, možnosti vybudování ZEVO na území KV
  • Technologické možnosti zpracování a využití SKO a zbytkových KO

Videozáznam semináře

Soubory ke stažení: