ISNOV - nakládání s odpady na Vysočině

Zjistěte více o projektu

Úkolem projektu ISNOV je definování optimálního systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který bude v souladu s legislativou, ekonomicky, environmentální a sociálně přijatelný. Realizací projektu dojde ke stabilitě a udržitelnosti optimálního nakládání s odpady v kraji.

více informací

Aktuálně

Obce na Třebíčsku mají k dispozici novou třídící linku

Svazek obcí pro komunální služby postavil a spustil novou dotřiďovací linku v Třebíči.

číst více
Obce na Třebíčsku mají k dispozici novou třídící linku

Nové RE-USE centrum v Třebíči

Sdružení obcí pro komunální služby otevřelo v areálu ESKO-T v Třebíci RE-USE centrum.

číst více
Nové RE-USE centrum v Třebíči

Seminář pro obce o obecním systému OH

V pátek 25. 6. 2021 proběhl první seminář pro obce z cyklu, který připravuje v rámci projektu ISNOV Sdružení obcí Vysočiny s Krajem Vysočina.

číst více
Seminář pro obce o obecním systému OH

Soutěž My třídíme nejlépe

Počátkem května 2021 proběhlo vyhodnocení soutěže pro obce My třídíme nejlépe, kterou pořádá každoročně Kraj Vysočina ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a kolektivními systémy Asekol a Elektrowin.

číst více
Soutěž My třídíme nejlépe

Fond Vysočiny 2021

Fond Vysočiny podpoří i v roce 2021 projekty pro rozvoj OH obcí.

číst více
Fond Vysočiny 2021
hospodaření s odpady v obcích

Hospodaření s odpady v obcích

Možnosti řešení obecního systému odpadového hospodářství pro využitelné složky, bioodpad, směsný KO, objemné odpady a další druhy odpadů v obcích. Ekonomika a organizace hospodaření s odpady. Aktivity na předcházení vzniku odpadů včetně příkladů dobré praxe.

více informací
nakládání s komunálními odpady v kraji

Nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina

Informace o stavu a vývoji produkce a nakládání s komunálními odpady v kraji. Ukázka vhodných technologií pro nakládání s komunálními odpady a jeho složkami. Síť zařízení v Kraji Vysočina. Příklady dobrých řešení odpadového hospodářství obcí v Kraji Vysočina. Aktivity Kraje Vysočina na podporu odpadového hospodářství obcí.

více informací
poradna

Poradna

Poradenství pro obce z oblasti řešení povinností ze zákona o odpadech a dalších souvisejících právních norem. Konzultace konkrétních situací v odpadovém hospodářství obcí. Videozáznamy a prezentace ze seminářů a dalších akcí pořádaných v rámci projektu ISNOV. Otázky a odpovědi.

více informací
dotační podpora obcí v OH

Dotační podpora obcí v OH

Přehled možností finančních dotací a podpor pro odpadové hospodářství obcí. Fond Vysočiny – Odpady. SFŽP a další možnosti podpory v programech ministerstev. Operační program Životní prostředí 2021+. Ostatní zdroje.

více informací