ISNOV - nakládání s odpady na Vysočině

Zjistěte více o projektu

Úkolem projektu ISNOV je definování optimálního systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který bude v souladu s legislativou, ekonomicky, environmentální a sociálně přijatelný. Realizací projektu dojde ke stabilitě a udržitelnosti optimálního nakládání s odpady v kraji.

více informací

Aktuálně

Nová výzva na podporu projektů z Fondu Vysočiny právě otevřena

Fond Vysočiny otevřel 17. 1. 2022 pro zájemce výzvu na předkládání projektů v programu:

číst více
Nová výzva na podporu projektů z Fondu Vysočiny právě otevřena

Oznámení o převzatých komunálních odpadech – co s nimi?

Nová zákonná povinnost.

číst více
Oznámení o převzatých komunálních odpadech – co s nimi?

Přihlaste se do 13. ročníku Čisté Vysočiny.

Osvětová akce Čistá Vysočina v rámci kampaně Den Země.

číst více
Přihlaste se do 13. ročníku Čisté Vysočiny.

PF 2022

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další pokračování společného projektu. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

číst více
PF 2022

Ekonomické nástroje pro spolufinancování aktivit OH obcí

Seminář pro obce.

číst více
Ekonomické nástroje pro spolufinancování aktivit OH obcí
hospodaření s odpady v obcích

Hospodaření s odpady v obcích

Možnosti řešení obecního systému odpadového hospodářství pro využitelné složky, bioodpad, směsný KO, objemné odpady a další druhy odpadů v obcích. Ekonomika a organizace hospodaření s odpady. Aktivity na předcházení vzniku odpadů včetně příkladů dobré praxe.

více informací
nakládání s komunálními odpady v kraji

Nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina

Informace o stavu a vývoji produkce a nakládání s komunálními odpady v kraji. Ukázka vhodných technologií pro nakládání s komunálními odpady a jeho složkami. Síť zařízení v Kraji Vysočina. Příklady dobrých řešení odpadového hospodářství obcí v Kraji Vysočina. Aktivity Kraje Vysočina na podporu odpadového hospodářství obcí.

více informací
poradna

Poradna

Poradenství pro obce z oblasti řešení povinností ze zákona o odpadech a dalších souvisejících právních norem. Konzultace konkrétních situací v odpadovém hospodářství obcí. Videozáznamy a prezentace ze seminářů a dalších akcí pořádaných v rámci projektu ISNOV. Otázky a odpovědi.

více informací
dotační podpora obcí v OH

Dotační podpora obcí v OH

Přehled možností finančních dotací a podpor pro odpadové hospodářství obcí. Fond Vysočiny – Odpady. SFŽP a další možnosti podpory v programech ministerstev. Operační program Životní prostředí 2021+. Ostatní zdroje.

více informací