ISNOV - nakládání s odpady na Vysočině

Zjistěte více o projektu

Úkolem projektu ISNOV je definování optimálního systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který bude v souladu s legislativou, ekonomicky, environmentální a sociálně přijatelný. Realizací projektu dojde ke stabilitě a udržitelnosti optimálního nakládání s odpady v kraji.

více informací

Aktuálně

Možnosti omezení skládkování komunálních odpadů z obcí

Pozvánka na seminář

číst více
Možnosti omezení skládkování komunálních odpadů z obcí

Memoranda o podpoře výstavby nových kapacit ZEVO

Sdružení obcí Vysočina uzavřela Memoranda o podpoře výstavby nových kapacit ZEVO v Elektrárnách Opatovice a SAKO Brno.

číst více
Memoranda o podpoře výstavby nových kapacit ZEVO

Seminář pro obce o předcházení vzniku odpadů

Druhý seminář pro obce 13. 9. 2021 o předcházení vzniku odpadů.

číst více
Seminář pro obce o předcházení vzniku odpadů

Seminář - Dáváme odpadům druhou šanci

Kraj Vysočina, EKO-KOM, a.s. a ESKO-T s.r.o. ve spolupráci se Sdružením obcí Vysočiny a dalšími partnery pořádá jako každoročně dvoudenní seminář na podporu komunálního odpadového hospodářství ve městech a obcích Kraje Vysočina. Seminář je určený starostům, zastupitelům a pracovníkům v odpadovém hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí v Kraji Vysočina.

číst více
Seminář - Dáváme odpadům druhou šanci

Seminář „Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě“

Pozvánka na odborný seminář „Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě“ 12. 10. 2021

číst více
Seminář „Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě“
hospodaření s odpady v obcích

Hospodaření s odpady v obcích

Možnosti řešení obecního systému odpadového hospodářství pro využitelné složky, bioodpad, směsný KO, objemné odpady a další druhy odpadů v obcích. Ekonomika a organizace hospodaření s odpady. Aktivity na předcházení vzniku odpadů včetně příkladů dobré praxe.

více informací
nakládání s komunálními odpady v kraji

Nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina

Informace o stavu a vývoji produkce a nakládání s komunálními odpady v kraji. Ukázka vhodných technologií pro nakládání s komunálními odpady a jeho složkami. Síť zařízení v Kraji Vysočina. Příklady dobrých řešení odpadového hospodářství obcí v Kraji Vysočina. Aktivity Kraje Vysočina na podporu odpadového hospodářství obcí.

více informací
poradna

Poradna

Poradenství pro obce z oblasti řešení povinností ze zákona o odpadech a dalších souvisejících právních norem. Konzultace konkrétních situací v odpadovém hospodářství obcí. Videozáznamy a prezentace ze seminářů a dalších akcí pořádaných v rámci projektu ISNOV. Otázky a odpovědi.

více informací
dotační podpora obcí v OH

Dotační podpora obcí v OH

Přehled možností finančních dotací a podpor pro odpadové hospodářství obcí. Fond Vysočiny – Odpady. SFŽP a další možnosti podpory v programech ministerstev. Operační program Životní prostředí 2021+. Ostatní zdroje.

více informací