Odpady v obcích

Informace o komunálních odpadech, systému nakládání s odpadem v obcích, ekonomice a organizaci sběru, předcházení vzniku odpadů a zpětném odběru výrobků.