Dotace

Přehled možností finančních dotací a podpor pro odpadové hospodářství obcí. Fond Vysočiny – Odpady. SFŽP a další možnosti podpory v programech ministerstev. Operační program Životní prostředí 2021+. Ostatní zdroje.