Ekonomické nástroje pro spolufinancování aktivit OH obcí

Seminář pro obce.

Kraj Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny pořádal 12. 11. 2021 od 9 do 12 hod. odborný seminář pro obce s tématem ekonomických nástrojů v OH.

Program semináře:

  • Poplatky za skládkování, zpoplatnění a motivace obyvatel (RNDr. Martina Vrbová)
  • Fond Vysočiny, program Odpady – Oběhové hospodářství 2022, Ekologická výchova 2022(zástupce KrÚ)
  • Operační program EU Životní prostředí 2021 - 2027, priorita oběhové hospodářství (Ing. Jaromír Manhart, SFŽP ČR)
  • Přehled ekonomických nástrojů autorizované obalové společnosti EKOKOM (regionální manažerka Jana Úšelová)
  • Přehled ekonomických nástrojů kolektivního systému ASEKOL (regionální manažer Pavel Peroutka, DiS)
  • Přehled ekonomických nástrojů kolektivního systému ELEKTROWIN (regionální manažerka Ing. Hana Soudková)

Seminář se konal:

  • prezenčně v zasedací místnost B 3.16 v budově B na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava
  • on-line – přihlašovací odkaz Vám bude před konáním semináře zaslán na e-mail

Vaši přihlášku ve formátu: jméno a příjmení, název obce a způsob účasti (prezenčně/on-line) zašlete Ing. Evě Navrátilové na e-mail.: navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 522, nejpozději do dne 10. 11. 2021.