Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zpoplatnění obyvatel v odpadovém hospodářství.

Možnosti zpoplatnění obyvatel v odpadovém hospodářství, které byly nastaveny do r. 2020 (paušální místní poplatek dle zákona o místních poplatcích, poplatek a komunální odpad a smlouva podle zákona o odpadech), byly nahrazeny novými místními poplatky v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (§10d-§10n).

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství vychází z  předchozího paušálního místního poplatku "za provoz systému shromažďování, sběru…“, liší se částečně okruh poplatníků a sazba poplatku. Podrobnosti k poplatku jsou uvedeny na https://www.isnov.cz/zakon-o-mistnich-poplatcich/ ).

  • Poplatek je univerzálně použitelný pro všechny typy obcí.
  • Poplatek je jednodušší administrativně, nepředstavuje žádné zásadníúpravy proti předchozímu systému.
  • Je také jednodušší a pochopitelnější pro obyvatele – poplatkem platí svoji účast na celém obecním systému OH (nádoby na SKO, možnosti tříděného sběru, sběru bioodpadů, sběrný dvůr, svoz nebezpečných odpadů, aktivity na předcházení vzniku odpadů apod.).
  • Zásadní nevýhodou poplatku je vazba na trvale hlášené a nikoliv bydlící osoby (omezení pro obce s velkým podílem obyvatel, kteří v obci bydlí, ale nejsou v ní hlášení, např. obce v okolí větších měst).
  • Poplatek není motivační (umožňuje ale nastavit úlevy např. pro třídící obyvatele).

Otázka finančních motivací obyvatel v OH je však velmi sporná – obec totiž musí převzít veškerý komunální odpad z činnosti fyzických osob na území obce a účast fyzických osob na systému OH není podmíněna zaplacením poplatku.

V přiloženém textu je uveden návrh textu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém OH. Text obsahuje vzor zpracovaný MV s komentáři.

Soubory ke stažení: