Výzkum literingu v rámci akce Čistá Vysočina

Výzkum literingu v rámci akce Čistá Vysočina

Výzkum složení a množství volně pohozených odpadů v různých typech lokalit.

Problematikou litteringu, resp. složením a množstvím volně pohozených odpadů v různých typech lokalit se zabývá výzkum, který provádí Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a EKO-KOM, a.s..

Projekt je podkladem pro vytvoření modelu, na základě kterého by se měli výrobci některých plastových a dalších výrobků podílet na úhradě nákladů spojených s úklidem litteringu v obcích. Tato povinnost bude stanovena novým zákonem o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který vychází z evropské směrnice a je v současné době v legislativním procesu.

Do výzkumu, resp. sběru vzorků litteringu ve vybraných lokalitách se pro potřeby projektu zapojili účastníci akce Čistá Vysočina. Pytle s odpady a s popisem sbírané trasy nebo prostranství připravili v dubnu pro výzkumníky v Třešti, Chotěboři, Moravských Budějovicích, Ždírci nad Doubravou, Třech Studních. Zapojili se také pracovníci OŽP Kraje Vysočina a tým Energetické agentury Vysočiny z Jihlavy. Významnou pomoc zajistilo také město Třebíč.

Výzkumný tým děkuje všem účastníkům za pomoc.