Soutěž My třídíme nejlépe

Soutěž My třídíme nejlépe

Počátkem května 2021 proběhlo vyhodnocení soutěže pro obce My třídíme nejlépe, kterou pořádá každoročně Kraj Vysočina ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a kolektivními systémy Asekol a Elektrowin.

V hlavní soutěži, která se hodnotí podle výsledků obcí v systému EKO-KOM, je hlavním kritériem vyrovnanost výtěžnosti sběru u všech komodit (papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton) a celková účinnost tříděného sběru všech komodit (podíl výtěžnosti tříděného sběru na produkci KO v obci, tj. SKO + tříděný sběr). Obce jsou hodnoceny ve velikostních kategoriích.

Výsledky za rok 2020

Umístění

Vel. skupina
do 300 obyv.

Vel. skupina
301 - 1500 obyv.

Vel. skupina
1501 - 5000 obyv.

Vel. skupina
nad 5001 obyv.

1.Obec SedliceObec CejleMěsto BrtniceMěsto Telč
2.Obec ZašoviceObec LipníkMěsto PacovMěsto Velké Meziříčí
3.Obec Lhota-VlaseniceObec VěcovMěstys KrucemburkMěsto Velká Bíteš

Umístěné obce obdržely diplom a věcný dar.

Doplňkovou soutěží je soutěž Asekolu ve zpětném odběru elektrospotřebičů, a to ve třech kategoriích (nejvíce sesbíraných elektrospotřebičů a baterií ve stacionárních kontejnerech na obyvatele, nejvíce sesbíraných elektrozařízení na obyvatel v obcích do 3 a nad 3 tis. obyvatel). Vítězi se staly obce Vojnův Městec, Tři Studně a Jemnice a každá z obcí byla oceněna 30 tis. Kč.

Druhou doplňkovou soutěží je soutěž Elektrowinu. Skokanem roku (obec s největším nárůstem sbíraných velkých a malých spotřebičů) se stalo město Ledeč nad Sázavou. Obcí s nejvyšším počtem vyvezených MINIWINŮ bylo město Jihlava. A obcí s nejvyšší výtěžností velkých a malých spotřebičů na obyvatele se stalo rovněž město Ledeč nad Sázavou. Vítěz v každé kategorii obdržel šek na 20 tis. Kč.

Bližší informace k soutěži obcí lze nalézt na: https://www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp.