Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina v oblasti odpadů

Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina v oblasti odpadů

Byla podepsána dohoda o spolupráci při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ na období 2021 – 2024. Kraj Vysočina se Sdružením obcí Vysočiny bude spolupracovat na zjištění potřeb obcí v odpadovém hospodářství i na návrhu řešení včetně definování opatření a nutných investic s prioritou řešení směsného komunálního odpadu.

„Cílem projektu je především zajistit stabilní odpadové hospodářství pro obce a města v Kraji Vysočina, které bude splňovat zákonné požadavky především v oblasti recyklace a využití komunálních odpadů a bude ekonomicky přijatelné, řízené a kontrolované obcemi a také rozvinutí spolupráce obcí a měst v odpadovém hospodářství na většinovém území kraje s využitím SOV jako vhodného koordinátora celého systému a zajišťovatele některých služeb.

První aktivity k naplňování spolupráce se zaměří na osvětu zástupců samospráv a pracovníků úřadů obcí k nové legislativě v odpadovém hospodářství, v období 10. – 25. března letošního roku mohou obce požádat o spolufinancování svých projektů na podporu technické infrastruktury odpadového hospodářství ve vyhlášeném programu Fondu Vysočiny s názvem Odpady 2021 a vybraným obcím bude doručen dotazník na zjištění potřeb v odpadovém hospodářství. Všem obcím byla jménem pana náměstka hejtmana a předsedkyně SOV doručena bližší informace o uzavřené Dohodě o spolupráci.