Semináře pro obce

Semináře pro obce

V průběhu roku 2021, budou zrealizovány ve spolupráci s KV a dalšími partnery semináře pro obce.

Na základě dotazníku, který byl rozeslán 20. 4. 2021 v rámci ISNOV prostřednictvím Kraje Vysočina do datových schránek všech obcí, byla vybrána témata vzdělávacích seminářů pro zástupce obcí a měst Kraje Vysočiny. Semináře budou připraveny ve spolupráci s KV a dalšími partnery. Předpokládají se 4 semináře (červen, září, říjen, listopad), dle aktuální situace budou prezenční (případně formou webináře).

Obcemi preferovaná témata jsou:

  • Ekonomika odpadového hospodářství.
  • Předcházení vzniku odpadů.
  • Obecní systém OH a jeho možnosti.
  • Omezení produkce SKO a skládkovaných odpadů, možnosti využití SKO, technologie.

První seminář proběhl 25. 6. 2021 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Byl zaměřený na obecní systém odpadového hospodářství, jeho možnosti a omezení podle nového zákona o odpadech, na způsoby zpoplatnění obyvatel a praktické poznatky o možnostech optimalizace sběrného systému v obcích.