Seminář pro obce o předcházení vzniku odpadů

Seminář pro obce o předcházení vzniku odpadů

Druhý seminář pro obce 13. 9. 2021 o předcházení vzniku odpadů.

Kraj Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny připravily v rámci projektu ISNOV druhý ze série odborných seminářů pro zástupce obcí a měst. Téma semináře s názvem Příklady dobré praxe v předcházení vzniku odpadů vychází z požadavku obcí. Seminář by měl obcím a městům poskytnout aktuální informace o aktivitách, které jsou realizovány v obcích Kraje Vysočina ve spolupráci s různými organizacemi včetně odpadových firem a kolektivních systémů.

Program semináře:

  • 14:00 –14:05 Zahájení (Ing. L. Vlček, Ing. E. Horná, Kraj Vysočina)
  • 14:05 –14:20 ZERO waste v podání bezobalového obchodu (Ing. T. Kos Černá)
  • 14:20 – 14:30 RE-USE centrum v Třebíči (P. Gregor, ESKO-T s.r.o.)
  • 14:35 – 14:50 Nový život starým knihám (Ing. R. Kourek PhD; FCC ČR)
  • 14:50 – 15:05 Recyklohraní – vzdělávací aktivity pro školy (H. Ansorgová, Recyklohraní)
  • 15:10 – 15:30 Recyklujte s hasiči, Jsem zpět (Ing. H. Soudková/Ing. J. Marxt; Elektrowin)
  • 15:30 – 15:45 Předcházení plýtvání potravinami (Bc. M. Krajcigr DiS; Potravinová banka Vys.)
  • 15:45 – 16:00 Repasované tonery (Cart4Future, s.r.o., M. Paluřík)
  • 16:00 – 16:15 Volně pohozené odpady (littering) v obcích Kraje Vysočina (doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně/RNDr. M. Vrbová Ph.D.)
  • 16:15 – 16:30 Zodpovědná domácnost (Ing. E. Navrátilová, Kraj Vysočina)

Seminář se bude konat v pondělí 13. 9. 2021 od 14 hod. v budově B na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.

Zúčastnit se můžete prezenčně (maximální počet účastníků je omezen na 50 osob), zajištěna bude také možnost on-line sledování.

Přihlášky se jménem, názvem obce a způsobem účasti zasílejte Ing. Evě Navrátilové (navratilova@kr-vysocina.cz , tel. 564 602 522) do 8. 9. 2021.

Těšíme se na setkání s Vámi.