Seminář pro obce o obecním systému OH

Seminář pro obce o obecním systému OH

V pátek 25. 6. 2021 proběhl první seminář pro obce z cyklu, který připravuje v rámci projektu ISNOV Sdružení obcí Vysočiny s Krajem Vysočina.

Hlavním tématem semináře byl obecní systém odpadového hospodářství, který definuje nový zákon o odpadech. Přednášející se zaměřili na témata nastavení systému, obecně závazná vyhláška, možnosti zpoplatnění obyvatel.

Zástupci Kraje Vysočina informovali o krajských dotacích z Fondu Vysočiny do odpadového hospodářství obcí (2 mil. Kč v programu Odpady 21), představili novinky pro ročník Odpady 2022 a příklady dobré praxe z oblasti předcházení vzniku odpadů i využívání výrobků s obsahem recyklovaných materiálů.

Zajímavá byla také přednáška zástupců odpadových firem ESKO-T a TS Velké Meziříčí o možnostech optimalizace OH a použití motivačních prvků. Semináře se účastnilo (konečně fyzicky) nebo jej online shlédlo na sto zástupců obcí.