Seminář „Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě“

Seminář „Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě“

Pozvánka na odborný seminář „Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě“ 12. 10. 2021

Agentura ZERA vás zve na odborný seminář ke kompostování a využití kompostu v zemědělství. Seminář je určen především pro zemědělce, provozovatele různých typů kompostáren a zástupce obcí. Je tematicky zaměřený na správnou kompostářskou praxi, novou legislativu a následné zkušenosti s využitím kompostu na zemědělských půdách – tedy mezioborové propojení zpracování BRO a jeho využití.

Seminář má přednáškovou část a praktickou část, kterou je exkurze do kompostárny a zemědělského podniku. Semináře v Blatnici se bude účastnit i Ing. Jan Vopravil, PhD. z VÚMOP jako odborník k tématu kvality půdy.

Účast na semináři je ZDARMA.

Pro účastníky z Kraje Vysočina proběhne seminář 12. 10. 2021 v Kulturním doměv obci Blatnice u Jaroměřic nad Rokytnou. Více informací pozvánka.

Soubory ke stažení: