Seminář - Dáváme odpadům druhou šanci

Seminář - Dáváme odpadům druhou šanci

Kraj Vysočina, EKO-KOM, a.s. a ESKO-T s.r.o. ve spolupráci se Sdružením obcí Vysočiny a dalšími partnery pořádá jako každoročně dvoudenní seminář na podporu komunálního odpadového hospodářství ve městech a obcích Kraje Vysočina. Seminář je určený starostům, zastupitelům a pracovníkům v odpadovém hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí v Kraji Vysočina.

Na semináři se budou probírat následující témata:

Role Kraje Vysočina při rozvoji odpadového hospodářství

  • Aktivity Kraje Vysočina na podporu plnění cílů POH
  • ISNOV - regionální řešení odpadového hospodářství obcí v Kraji Vysočina
  • Aplikace nového zákona o odpadech a dalších souvisejících zákonů v praxi
  • Nová právní úprava v OH ve vybraných městech Kraje Vysočina
  • Diskuze za účasti MF, MV a MŽP k tématům

Zpoplatnění obyvatel v odpadovém hospodářství obcí

OZV o obecním systému OH, živnostenské odpady, DPH v OH obcí

Recyklace stavebních odpadů a možnosti využití recyklátů ve veřejných zakázkách obcí

Novinky kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr elektroodpadu a zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií – ASEKOL, ECOBAT, ELEKTROWIN

Spolupráce systému EKO-KOM a obcí Kraje Vysočina

Seminář proběhne ve dnech 30. 9. – 1.10. 2021 ve Sport hotelu v Hrotovicích.