Právní předpisy platné v odpadovém hospodářství

Aktuálně platné a připravující se zákony a související právní předpisy.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

  • účinný od 1. 1. 2021, ve Sbírce zákonů od 23. 12. 2020
  • zrušil zákon č. 185/2001 Sb. a související prováděcí předpisy

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

  • účinná od 7. 8. 2021, ve Sbírce zákonů od 23. 7. 2021
  • 201 stran, 33 paragrafů a 51 příloh

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 -2024 (připravuje se nový POH)

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – novela upravující zpoplatnění obyvatel v OH
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech - novela

PŘIPRAVUJE SE

Zákon o omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí – implementace evropské směrnice (tzv. směrnice o jednorázových plastech). Návrh zákona čeká na 1. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu.