Nové webové stránky ISNOV

Nové webové stránky ISNOV

Pro prezentaci projektu ISNOV byly připraveny zcela nové webové stránky www.isnov.cz.

Původní web byl vyhodnocen jako nefunkční a neodpovídající současným trendům v oblasti komunikace a informování. Změna webových stránek je součástí prací na projektu v roce 2021. Nové webové stránky by měly sloužit jako informační zdroj pro obce v celé škále problematiky odpadového hospodářství. Najdete zde:

  • komentáře k zákonům, vyhláškám,
  • zhodnocení technologických řešení od soustřeďování a sběru různých složek komunálních a dalších odpadů v obcích, po jejich využití nebo odstranění,
  • možnosti organizace OH,
  • ekonomické ukazatele OH,
  • vzdělávání a informace,
  • náměty na aktivity předcházení vzniku odpadů atd…

Součástí je přehled aktuálních aktivit a nabídek pro obce v rámci ISNOV. Na webu najdete také poradnu pro obce.

Nové stránky budou postupně budovány tak, aby byly pro obce funkční. Pomohou nám vaše postřehy a názory na doplnění a úpravu stránek.
Děkujeme za spolupráci.