Možnosti energetického využití zbytkových KO pro obce Kraje Vysočina

Možnosti energetického využití zbytkových KO pro obce Kraje Vysočina

V rámci ISNOV se prověřují možnosti zajištění energetického využití zbytkových KO, které nebude možné v budoucnu recyklovat a ani skládkovat.

Jedná se o:

  1. zrevidování možností vybudování ZEVO na území Kraje Vysočina a
  2. prověření možností spolupráce s provozovateli a potenciálními investory ZEVO v okolních krajích.

Podklad pro ověření možnosti realizace ZEVO v kraji zpracovává EAV. Prověřují se podmínky ve vybraných lokalitách na území kraje s existencí tepelného zdroje napojeného na CZT. Dostatečný odběr vyrobeného tepla je zásadní podmínkou pro provozování ZEVO. Do průzkumu byly zařazeny lokality Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pelhřimov.

Společným dopisem SOV a KV byli osloveni zástupci investorů připravovaných projektů ZEVO

  • Elektrárny Opatovice (Pardubický kraj);
  • ZEVO Vráto (město České Budějovice);
  • proběhlo rovněž jednání se SAKO Brno, a.s., které provozuje ZEVO a připravuje výstavbu 3. kotle.

Na jednáních byla dohodnuta možnost písemné podpory (memorandum) projektů nových ZEVO nebo rozšíření stávajícího ZEVO za účelem předběžné možnosti využití kapacit ZEVO pro potřeby obcí Kraje Vysočina. Memoranda bude potvrzovat SOV a KV a zástupci uvedených společností.

Možnosti zajištění energetického využití vybraných KO budou vyhodnoceny na podzim 2021 a budou součástí Strategie ISNOV 2021+.