Memoranda o podpoře výstavby nových kapacit ZEVO

Memoranda o podpoře výstavby nových kapacit ZEVO

Sdružení obcí Vysočina uzavřela Memoranda o podpoře výstavby nových kapacit ZEVO v Elektrárnách Opatovice a SAKO Brno.

Strany memorand se dohodly na společném zájmu, na hospodárném, efektivním a environmentálně přijatelném nakládání s odpady v obcích SOV při dosažení cílů odpadového hospodářství pro předcházení vzniku odpadů, jejich recyklaci, omezení skládkování a zajištění dlouhodobé stability OH.

Strany deklarují zájem na výstavbě zařízení pro energetické využití zbytkových KO a rovněž možnost využití kapacit těchto zařízení pro potřeby obcí a města v SOV a Kraji Vysočina.

Projekt nového ZEVO v Elektrárnách Opatovice představuje vhodnou alternativu energetického využití odpadů pro některá spádová území z Kraje Vysočina.

Rovněž tak rozšíření kapacity ZEVO SAKO Brno umožní rozšířit stávající možnost energetického využití pro značnou část obcí SOV a Kraje Vysočina.

Soubory ke stažení: