Dohoda mezi Sdružením obcí Vysočiny a Krajem Vysočina

Dohoda mezi Sdružením obcí Vysočiny a Krajem Vysočina

Dne 9. 3. 2021 byla podepsána dohoda o spolupráci při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina na období let 2021 – 2024.

Kraj Vysočina se Sdružením obcí Vysočiny bude spolupracovat na zjištění potřeb obcí v odpadovém hospodářství a na návrhu řešení, včetně definování opatření a nutných investic s prioritou řešení směsného komunálního odpadu. Obě strany budou následně spolupracovat při realizaci aktivit zaměřených na rozvoj ISNOV.

Soubory ke stažení: