Dáváme odpadům druhou šanci

Seminář Dáváme odpadům druhou šanci v Hrotovicích 30. 9. – 1. 10. 2021

Kraj Vysočina, EKO-KOM, a.s. a ESKO-T s.r.o. ve spolupráci se Sdružením obcí Vysočiny a dalšími partnery uspořádal dvoudenní seminář na podporu komunálního odpadového hospodářství ve městech a obcích Kraje Vysočina. Seminář byl určený starostům, zastupitelům a pracovníkům v odpadovém hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí v Kraji Vysočina.

Témata semináře:

 • Role Kraje Vysočina při rozvoji odpadového hospodářství
 • Aktivity Kraje Vysočina na podporu plnění cílů POH
 • ISNOV - regionální řešení odpadového hospodářství obcí v Kraji Vysočina
 • Aplikace nového zákona o odpadech a dalších souvisejících zákonů v praxi
 • Nová právní úprava v OH ve vybraných městech Kraje Vysočina
 • Diskuze za účasti MF, MV a MŽP k tématům
  • Zpoplatnění obyvatel v odpadovém hospodářství obcí
  • OZV o obecním systému OH, živnostenské odpady, DPH v OH obcí
 • Recyklace stavebních odpadů a možnosti využití recyklátů ve veřejných zakázkách obcí
 • Novinky kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr elektroodpadu a zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií – ASEKOL, ECOBAT, ELEKTROWIN
 • Spolupráce systému EKO-KOM a obcí Kraje Vysočina

Všechny prezentace ze semináře naleznete ZDE.