O projektu

Projekt ISNOV se začal připravovat již v roce 2006 v návaznosti na projekt nazvaný „Nakládání s odpady v oblasti Horní Posázaví“. V tomto projektu se angažovaly obce a města ze Žďárska, Přibyslavska a Havlíčkobrodska. Při hledání řešení problému nakládání s odpady v těchto regionech došlo ke skutečnosti nedostatečné oblasti z hlediska územního rozsahu a nutnosti rozšířit projekt na celý Kraj Vysočina.

Řešení projektu ISNOV mimo jiné úzce souvisí s legislativou v oblasti nakládání s odpady. Zejména evropská směrnice upřednostňuje jiný způsob nakládání s odpadem (komunálním odpadem), než je skládkování.

Současně je v projektu zohledněno, že odpad je dnes cennou surovinou, a tudíž je podpořena snaha maximálně ho využít v místě jeho vzniku, v Kraji Vysočina.

Implementací projektu dojde k vytvoření systému nakládání s odpady na úrovni, která je dnes obvyklá ve vyspělých evropských zemích. Dále projekt přinese vysokou míru komfortu občanům, kteří budou mít možnost zbavit se veškerého odpadu v místě bydliště ekologickým způsobem při nejnižších možných finančních nákladech.

Zavedením systému splní region legislativní podmínky pro nakládání s odpadem. Realizace projektu povede k nejekonomičtějšímu řešení nakládání s odpady při minimalizaci dopadů na životní prostředí a ke zvýšení kvality života občanů v Kraji Vysočina

 

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit