Cíle projektu

Hlavní cíl:

  • Definovat integrovaný systém nakládání s komunálními odpady (především směsné komunální odpady a objemné odpady)
  • Navrhnout komplexní systém plnící legislativní požadavky, ekonomickou, environmentální a sociální únosnost daného systému
  • Stabilizovat náklady obcí na systém nakládání s odpady
  • Zavést dlouhodobě udržitelné způsoby nakládání s odpady

Pilíře ISNOV:

  1. Předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním
  2. Maximalizaci třídění komunálních odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití
  3. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití
  4. Energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit