Nová studie na energetické využití odpadů

Dne 2.4.2014 byla v prostorách Kraji Vysočina představena a předána Řídícímu výboru nová studie s názvem: Analýza možností energetické využívání odpadů v Kraji Vysočina. Zpracovatelem studie je Energetická agentura Vysočiny. Uvedená studie se zabývá porovnáním různých možností energetického využívání směsného komunálního odpadu se zaměřením na možnou aplikovatelnost v podmínkách Kraje Vysočina. Studie je pojata jako doplněk k již vytvořeným podkladům či studiím. Hlavním úkolem studie bylo zhodnocení efektivnosti zařízení pro energetické využití odpadů o menší kapacitě, než je 150kt za rok.
V současné době je studie v procesu připomínkování členy Řídícího výboru, kdy vznesené připomínky budou posléze ze strany zpracovatele do studie zapracovány.

Zeptejte se nás

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit