Komise ISNOV

Dne 29.8.2013 byla na Valném shromáždění SOV navržena skupina odborníků, jejímž hlavním úkolem je v souladu s platnou legislativou navrhovat nezbytné kroky vedoucí k postupné realizaci ISNOV v Kraji Vysočina. Název této skupiny je Komise ISNOV. Tato komise nebude mít schvalovací pravomoci, tzn. závěry a doporučení bude schvalovat předsednictvo SOV. Členové Komise ISNOV jsou uvedeni na těchto webových stránkách v záložce Kontakty.

Zeptejte se nás

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit