Informace v kostce

Pro potřeby rychlé orientace v otázkách problematiky o odpadech jsou v sekci "Odkazy"

umístěny tipy na informační webové stránky.

Na uvedených odkazech lze najít všeobecné informace, které lze použít pro základní

i odborněji zaměřenou informovanost občanů i žáků škol.

přímý link: http://isnov.cz/odkazy/

Zeptejte se nás

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit