Společné nakládání s odpady ISNOV

Na společném setkání na krajském úřadě v srpnu 2017 byla deklarována vůle společného postupu při energetickém využití komunálního odpadu. Kraj je ochoten pomoci společnému projektu a pro svá rozhodnutí potřebuje deklarovat vůli obcí a měst společný systém využívat. Bylo doporučeno, aby na jednotlivých ORP byla svolána jednání, kde by k takovéto diskusi a následně podpisu deklarace došlo.

vzor deklarace naleznete   zde

Prezentační materiály k tématu jsou k dispozici    zde   a zde

Podepsané deklarace zasílejte prosím na adresu:

SOV

Matky Boží 1182/9

58601 Jihlava

Diskusní setkání ISNOV

V pátek 21.4.2017 proběhlo v prostorách Kraje Vysočina seminář Diskusní setkání ISNOV, kde byla přednesena problematika odpadů z různých oblastí či pohledů. Diskusního setkání se zúčastnili zástupci obcí v Kraji Vysočina, odborníci na odpady, zástupci kolektivních systémů a další.

09. 05. 2017 | přečíst celý článek

Plány odpadového hospodářství (POH)

Na základě povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech zpracovala města POH (Plán odpadového hospodářství). POH je v souladu s POH Kraje Vysočina. POH byla podpořena Krajem Vysočina a Sdružením obcí Vysočiny. POH za každé město, které bylo podpořeno zmíněnými institucemi naleznete níže.

31. 01. 2017 | přečíst celý článek

Osvětové akce

V průběhu roku 2015 a 2016 se konalo několik osvětových akcí zaměřených na předcházení vzniku odpadu, opětovné využití odpadu, nakládání s odpadem, správné třídění odpadu a jiné. Osvětové akce/exkurze byly určeny pro děti předškolního věku, školního věku, studenty i dospělé – veřejnost. 

31. 01. 2017 | přečíst celý článek

Informace v kostce

Pro potřeby rychlé orientace v otázkách problematiky o odpadech jsou v sekci "Odkazy"

umístěny tipy na informační webové stránky.

Na uvedených odkazech lze najít všeobecné informace, které lze použít pro základní

i odborněji zaměřenou informovanost občanů i žáků škol.

04. 03. 2016 | přečíst celý článek

1 2 3

Zeptejte se nás

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit